tekstowo.pl

Boney M. - Rasputin

Tłumaczenie:


Dawno temu w Rosji żył pewien mężczyzna
Był duży i silny, w jego oczach płonący blask
Większość ludzi patrzyła na niego z trwogą i ze strachem
Ale dla moskiewskich panienek był słodkim kochankiem
Mógł głosić Biblię niczym kaznodzieja
Pełen ekstazy i ognia
Ale był też pewnego rodzaju nauczycielem
którego pragnęły kobiety.

Ra Ra Rasputin
Kochanek rosyjskiej królowej
Ten koleżka naprawdę był lepszy niż inni
Ra Ra Rasputin
Najwspanialsza rosyjska maszyna do kochania
To wstyd, w jaki sposób żył

Rządził rosyjskim krajem i nie zwracał uwagi na cara
Ale kozaczoka tańczył naprawdę wspaniale
We wszystkich sprawach państwowych mógł coś załatwić
Ale naprawdę świetny był, gdy miał dziewczynę do uściśnięcia.
Dla królowej nie był kombinatorem
Chociaż słyszała o rzeczach, które zrobił
Wierzyła, że był świętym uzdrowicielem
Który mógłby uleczyć jej syna

Ra Ra Rasputin
Kochanek rosyjskiej królowej
Ten koleżka naprawdę był lepszy od innych *
Ra Ra Rasputin
Najwspanialsza rosyjska maszyna do kochania
To wstyd, w jaki sposób żył

(Lecz gdy jego pijaństwo, pożądanie i głód władzy stawały się znane coraz większej liczbie ludzi, żądania by zrobić coś z tym oburzającym mężczyzną stawały się coraz głośniejsze i głośniejsze...)

Ten człowiek po prostu musi odejść! - oświadczyli jego wrogowie
Ale damy błagały, nie próbujcie tego robić, prosimy
Bez wątpliwości ten Rasputin miał wiele ukrytych wdzięków
Pomimo, że był brutalem one po prostu wpadały w jego ramiona
Wtedy, pewnej nocy, kilka wysoko postawionych ludzi
przygotowali pułapkę, nie można ich za to winić
Przyjdź nas odwiedzić - nalegali
I on rzeczywiście przyszedł.

Ra Ra Rasputin
Kochanek rosyjskiej królowej
Dolali mu trochę trucizny do wina
Ra Ra Rasputin
Najwspanialsza rosyjska maszyna do kochania
Wypił je całe i powiedział, świetnie się czuję

Ra Ra Rasputin
Kochanek rosyjskiej królowej
Nie skończyli, chcieli jego głowy
Ra Ra Rasputin
Najwspanialsza rosyjska maszyna do kochania
Więc strzelali do niego aż padł martwy.

(och, ci Rosjanie...)

* Alternatywne tłumaczenie dla tego zdania : ("There was a Kat that really was gone")
ogólnie :Zdrobniale o Katarzynie królowej Rosji która znikała by oddawać się uciechom cielesnym.
Dosłownie : Katarzyna była lecz po prawdzie znikała/ przepadała

Tekst piosenki:


There lived a certain man in Russia long ago
He was big and strong, in his eyes a flaming glow
Most people looked at him with terror and with fear
But to Moscow chicks he was such a lovely dear
He could preach the Bible like a preacher
Full of ecstasy and fire
But he also was the kind of teacher
Women would desire

Ra Ra Rasputin
Lover of the Russian queen
There was a cat that really was gone
Ra Ra Rasputin
Russia's greatest love machine
It was a shame how he carried on

He ruled the Russian land and never mind the tsar
But the kasachok he danced really wunderbar
In all affairs of state he was the man to please
But he was real great when he had a girl to squeeze
For the queen he was no wheeler dealer
Though she heard the things he'd done
She believed he was a holy healer
Who would heal her son

Ra Ra Rasputin
Lover of the Russian queen
There was a cat that really was gone
Ra Ra Rasputin
Russia's greatest love machine
It was a shame how he carried on

(but when his drinking and lusting and his hunger
For power became known to more and more people,
The demands to do something about this outrageous
Man became louder and louder...)

This man just got to go! declared his enemies
But the ladies begged don't you try to do it, please
No doubt this Rasputin had lots of hidden charms
Though he was a brute they just fell into his arms
Then one night some men of higher standing
Set a trap, they're not to blame
Come to visit us they kept demanding
And he really came

Ra Ra Rasputin
Lover of the Russian queen
They put some poison into his wine
Ra Ra Rasputin
Russia's greatest love machine
He drank it all and he said I feel fine

Ra Ra Rasputin
Lover of the Russian queen
They didn't quit, they wanted his head
Ra Ra Rasputin
Russia's greatest love machine
And so they shot him till he was dead

(oh, those Russians...)