tekstowo.pl

Bomfunk Mc - Freestyler

Tłumaczenie:


Freestyler, czadu z mikrofonem
Prosto z góry mojej bani
Freestyler, czadu z mikrofonem
Prowadzić z freestyler'em

Musiałem rzucić się dalej i dalej
Wiesz, że muszę płynąć
Selektorzy na ciebie, radio gra dla nas
Bo byliśmy przyjaźni dla ozonu
Ale to nie wszystko, trzymaj się
Mocno, jak daję czadu z mikrofonem
Oh, przepraszam, przepraszam
Jak synchronizuję z analizowanymi, nadchodzącymi wibracjami
Sesję, niech to będzie lekcją, pytaniem
Wozisz ochronę, albo twoje serce pójdzie
Jak Celine Dion, Karma Chameleon

Tak - prosto z góry mojej bani
Jak rock, rock, rock, rock, rock mikrofon [x4]

(Udrap - uderz mnie)

Style, metale, przynosimy wiele kilogramów
Więc możesz wybrać coś z różności
Ambitne, pożywne, pyszne, bredzące
Lub wadliwe, tylko nam powiedz
Dostarczymy wszystko z a capelli do najlepszych sprzedawców
Frajerzy będą zazdrośni
Bo są miękcy jak pianki
Wiesz, że nie mogą nas obsłużyć
Jak Debbie robi Dallas
Tak, my przychodzimy skandalicznie
Więc kto to kur...a jest Alice
Czy ona jest z pałacu Buckingham

Tak - prosto z góry mojej bani
Jak rock, rock, rock, rock, rock mikrofon [x4]

(Udrap - uderz mnie)

Freestyler, czadu z mikrofonem
Prosto z góry mojej bani
Freestyler, czadu z mikrofonem
Prowadzić z freestyler'em

Tak - prosto z góry mojej bani
Jak rock, rock, rock, rock, rock mikrofon [x4]

Tekst piosenki:


Freestyler, rock the microphone
Straight from the top of my dome
Freestyler, rock the microphone
Carry on with the freestyler

I gotz to throw on and go on
You know I got to flow on
Selectors on ya, radio play us
Cause we're friendly for ozone
But that's not all so hold on
Tight as I rock the mic right
Oh, excuse me, pardon
As I synchronise with the analysed upcoming vibes
The session, let there be a lesson, question
You carry protection or will your heart go on
Like Celine Dion, Karma Chameleon

Yeah - straight from the top of my dome
As I rock, rock, rock, rock, rock the microphone
Yeah - straight from the top of my dome
As I rock, rock, rock, rock, rock the microphone
Yeah - straight from the top of my dome
As I rock, rock, rock, rock, rock the microphone
Yeah - straight from the top of my dome
As I rock, rock, rock, rock, rock the microphone

(Scratch - hit me)

Styles, steelos, we bring many kilos
So you could pick yours, from the various
Ambitious, nutrious, delicious, delirious
Or vicious, just tell us
We deliver anything from accappellas to propellers
Suckers get jealous
But they're soft like marsh mellows
You know they can't handle us
Like Debbie does Dallas
Yeah, we come scandalous
So who the fuck is Alice
Is she from Buckingham Palace?

Yeah - straight from the top of my dome
As I rock, rock, rock, rock, rock the microphone
Yeah - straight from the top of my dome
As I rock, rock, rock, rock, rock the microphone
Yeah - straight from the top of my dome
As I rock, rock, rock, rock, rock the microphone
Yeah - straight from the top of my dome
As I rock, rock, rock, rock, rock the microphone

(Scratch - hit me)

Freestyler, rock the microphone
Straight from the top of my dome
Freestyler, rock the microphone
Carry on with the freestyler

Yeah - straight from the top of my dome
As I rock, rock, rock, rock, rock the microphone
Yeah - straight from the top of my dome
As I rock, rock, rock, rock, rock the microphone
Yeah - straight from the top of my dome
As I rock, rock, rock, rock, rock the microphone
Yeah - straight from the top of my dome
As I rock, rock, rock, rock, rock the microphone

(Scratch - hit me)