tekstowo.pl

Bob Marley - Get up, stand up

Tłumaczenie:


Wstawaj, stawaj, stawaj w obronie swoich praw! (x3)
Wstawaj, stawaj, nie poddawaj sie!

Kaznodziejo, nie mów mi,
ze niebo jest pod ziemią.
Wiem, ze nie wiesz
ile warte jest życie.
Nie wszystko złoto, co sie świeci;
Połowa historii nie została powiedziana:
Więc teraz widzisz światło
Stan w obronie swoich praw!

Wstawaj, stawaj, stawaj w obronie swoich praw! (x3)
Wstawaj, stawaj, nie poddawaj sie!


Większość ludzi myśli
że Wielki Bóg przyjdzie z nieba
Zabierze wszystko
i sprawi ze każdy będzie czuł się świetnie.
Lecz gdybyś wiedział ile warte jest życie
Szukałbyś swojego na ziemi
Więc teraz widzisz światło
Stawaj w obronie swoich praw!

Mamy dość waszej gry w systemowe klasyfikacje
Umierania i odchodzenia do nieba w imię Jezusa, Jah
Mamy wiedzę, kiedy rozumiemy
że Wszechmogący Bóg jest żywym człowiekiem.
Czasem oszukasz niektórych ludzi
ale cały czas nie możesz oszukiwać wszystkich
Więc teraz widzimy światło [Co zrobisz?]
Idziemy stanąć po nasze prawa

Więc lepiej...

Tekst piosenki:


Get up, stand up: stand up for your rights! (x3)
Get up, stand up: don't give up the fight!

Preacherman, don't tell me,
Heaven is under the earth.
I know you don't know
What life is really worth.
It's not all that glitters is gold;
'Alf the story has never been told:
So now you see the light, eh!
Stand up for your rights. Come on!

Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: don't give up the fight!
Get up, stand up: stand up for your rights!
Get up, stand up: don't give up the fight!

Most people think,
Great God will come from the skies,
Take away everything
And make everybody feel high.
But if you know what life is worth,
You will look for yours on earth:
And now you see the light,
You stand up for your rights. Jah!

Get up, stand up! (Jah, Jah!)
Stand up for your rights! (Oh-hoo!)
Get up, stand up! (Get up, stand up!)
Don't give up the fight! (Life is your right!)
Get up, stand up! (So we can't give up the fight!)
Stand up for your rights! (Lord, Lord!)
Get up, stand up! (Keep on struggling on!)
Don't give up the fight! (Yeah!)

We sick an' tired of-a your ism-skism game -
Dyin' 'n' goin' to heaven in-a Jesus' name, Lord.
We know when we understand:
Almighty God is a living man.
You can fool some people sometimes,
But you can't fool all the people all the time.
So now we see the light (What you gonna do?),
We gonna stand up for our rights! (Yeah, yeah, yeah!)

So you better:
Get up, stand up! (In the morning! Git it up!)
Stand up for your rights! (Stand up for our rights!)
Get up, stand up!
Don't give up the fight! (Don't give it up, don't give it up!)
Get up, stand up! (Get up, stand up!)
Stand up for your rights! (Get up, stand up!)
Get up, stand up! ( ... )
Don't give up the fight! (Get up, stand up!)
Get up, stand up! Stand up for your rights!
Get up, stand up! Don't give up the fight!