tekstowo.pl

Black Label Society - Machine Gun Man

Tłumaczenie:


Powiedz mi, mamo, za co młody człowiek
Za co on ma żyć
Rzuca się w codzienne wojny
Szuka kłopotów
Które jestem pewien, że znajdzie
Spędź całe swoje życie walcząc, synu
Poznaj czas swojej śmierci

To wstyd
To wstyd
By spust był jego jedynym przyjacielem
To wstyd, o tak
Ale to się nigdy nie skończy

Jest pełen nienawiści
Nie daje za wygraną
Jaki los czeka człowieka-pistolet maszynowy?
Więc, nie ma żadnej przyszłości
I nie ma żadnego planu
Jaki los czeka człowieka-pistolet maszynowy?

Nie widzę jutra
I nie widzę dziś
Tory błędów prowadzą mnie
Mówią, jedyną rzeczą wartą zabija "Panie
Jest zabijanie czasu
Mówię tylko dusza warta jest oszczędzenia, mamo
Zachowaj moją

To wstyd
To wstyd
By spust byłjego jedynym przyjacielem
To wstyd, o tak
Ale to się nigdy nie skończy

Jest pełen nienawiści
Nie daje za wygraną
Jaki los czeka człowieka-pistolet maszynowy?
Więc, nie ma żadnej przyszłości
I nie ma żadnego planu
Jaki los czeka człowieka-pistolet maszynowy?

On nadal strzela, mamo, jak każdy stary głupiec by postąpił
Panie, życie które ma, nie jest tym które wybrał
Idzie w kierunku drzwi
Mama zaczyna płakać
Tak jak macha człowiekowi-karabinowi
Żegnaj, żegnaj, żegnaj, żegnaj

Tekst piosenki:


Tell me what a young man Mama
What's he got to live for
Tossed in the shuffle of everyday war
Searchin' for some trouble
Which I'm sure he will find
Spend your whole life fightin' son
Meet your dyin' time

It's a shame
It's a shame
The trigger be his only friend
It's a shame, oh yeh
But it ain't never gonna end

He's a pocketful of hate
That don't give a damn
What fate awaits the machine gun man?
Well, he ain't got no future
And he ain't got no plan
What fate awaits the machine gun man?

I can't see tomorrow
And I don't see today
Trail of confusion done leadin' my way
They say the only thing worth killin' Lord
Be killin' time
I say the only soul worth savin' now Mama
Resavin' mine

It's a shame
It's a shame
The trigger be his only friend
It's a shame, oh yeh
But it ain't never gonna end

He's a pocketful of hate
That don't give a damn
What fate awaits the machine gun man?
Well, he ain't got no future
And he ain't got no plan
What fate awaits the machine gun man?

He keeps shootin' mama like any old fool would do
Lord, the life he be leadin' ain't the one he has to choose
As he walks on out that door
Mama breaks down to cry
As she waves the machien gun man
Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye