tekstowo.pl

Bisz - Nie trać mnie

Tłumaczenie:


Behind us are islands of snowdrops, places of our dreams,
pale blades of grass leaning out under our feets.
It has to mean something - we are melting the ice.
Here, where every day lived together is a little miracle.
Don't lose me, you can think that's over,
but please, don't say ' I handle the frost but I would freeze in this word'.
This is not over and even if I don't know what is it,
I don't let us close our eyelids.
We are carrying live through deathly silence and cold world,
polar night without auroras, without stars.
Around me sea cut in ice, wind trudden in rime frost,
space hopelessly don't want to, last.
Don't lose me, kindle me up around
It's not a mistake that I am in your life - it's a reason
and you know it, better than me a lot.
Don't lose me, I am your dream,
don't lose it, hope for our completement,
don't lose me...


Don't lose me, we are going trough polar night.
Even though sun doesn't rise, I have a lightness,
because in my hand I have your hand, by temple your temple.
Sun doesn't rise, you're my star - burn!
Thousand kilometres emptiness around - that's okey.
I can't handle only drop of emptiness in your eye.
We have to run, when the time stands still.
We have to want, when sun doesn't want to rise.
Don't lose me. though I won't tell you when we reach to,
until we are going, the ice can't turn us into itself.
Come, step by step, hip by hip
There's not cold to us in this penetrating cold
It's hot to him next to us
Believe, stand it, you can stop the resignation
and give up from her, instead of give up of us.
Don't lose me, even if you want the end and you're right.


Don't lose me, I am your dream,
don't lose it, hope for our completement,
don't lose me...

Tekst piosenki:


Za nami wyspy przebiśniegów, miejsca naszych snów,
blade źdźbła trawy wychylają się spod naszych stóp.
To musi coś znaczyć - roztapiamy lód
tu, gdzie każda doba przeżyta razem to mały cud.
Nie trać mnie, możesz myśleć, że to koniec,
ale nie mów 'zniosę mróz ale zamarzłbym w tym słowie'.
To nie jest koniec i nawet jeśli nie wiem co to jest,
to nie pozwolę nam zamknąć powiek.
Niesiemy życie przez martwą ciszę i zimny świat,
polarną noc bez zórz, bez gwiazd.
Wokół morze ścięte w lód, wiatr zdeptany w szadź,
przestrzeń beznadziejnie nie chce, trwa.
Nie trać mnie, rozpal mnie wokół
Nie jestem przypadkiem w Twoim życiu - jest powód
i znasz go, i to lepiej niż ja o wiele.
Nie trać mnie, jestem Twoim marzeniem,
Nie trać jej, nadziei na nasze spełnienie,
Nie trać mnie...

Nie trać mnie, idziemy przez polarną noc.
Choć słońce nie wschodzi, ja mam jasność,
bo mam w dłoni Twoją dłoń, przy skroni Twoją skroń.
Słońce nie wschodzi, jesteś moją gwiazdą - płoń!
Tysiące kilometrów pustki wokół - to nic.
Nie zniosę tylko kropli pustki w oku Twoim.
My musimy biec, kiedy czas stoi.
My musimy chcieć, gdy słońce nie chce wschodzić.
Nie trać mnie, choć nie powiem ci kiedy dojdziemy,
póki idziemy lód nie może nas w siebie zamienić.
Chodź, krok w krok, biodro w biodro
Nie jest nam chłodno w ten ziąb
To jemu jest gorąco przy nas
Uwierz, wytrzymaj, umiesz zatrzymać rezygnację
i zrezygnować z niej, zamiast rezygnować z nas.
Nie trać mnie, nawet jeśli chcesz końca i masz rację.

Nie trać mnie, jestem Twoim marzeniem,
Nie trać jej, nadziei na nasze spełnienie,
Nie trać mnie, nie trać mnie...