tekstowo.pl

Bad Religion - Pity

Tłumaczenie:


okazuję żal rodzajowi ludzkiemu
masie ignorantów, którzy poświęcają życie
dla ikony, której nigdy nie znali
okazuję żal minionym eonom
kiedy człowiek pierwotny rozpoczął pierwszą cywilizację
i narodziła się ludzka agresja
okazuję żal przyszłości, która nadejdzie
kiedy system władz będzie wszechpotężny
a my będziemy jeszcze gorsi niż teraz

żal miliardom ignorantów
żal ogromowi agresji
żal przyszłym wiekom, które nadejdą
miliardom ignorantów
przyszłym wiekom, które nadejdą
miliardom ignorantów

to wszystko kwestia spojrzenia na przeszłość
to wszystko pytanie: czy będziemy trwać?
jeśli przetrzymamy agresję, która jest w każdym z nas
usuniemy nasz gatunek a tym samym i świat

żal
żal
ogromowi agresji
miliardom ignorantów
przyszłym wiekom, które nadejdą
miliardom ignorantów
przyszłym wiekom, które nadejdą

Tekst piosenki:


I show pity on the human race,
On the ignorant plenty who devote their lives
To an icon that they've never known.
I show pity on eons past,
When early man started the first civilization
And human aggression was born.
I show pity on the future to come,
When the government system will be omnipotent
And we'll be worse off... than we are now!
Pity, pity, on the billions of ignorant people.
Pity, pity, on the masses of aggression.
Pity, pity, on the future centuries to come,
on the billions of ignorant people,
on the future centuries to come,
on the masses of aggression.
It's all a matter of looking at the past.
It's all a question, are we gonna last?
If we endure the aggression that's inside all of us
We'll wipe out our own species and thus... the world!
Pity!
Pity on...
on the masses of aggression,
on the billions of ignorant people,
on the future centuries to come,
on the masses of ignorant people,
on the future centuries to come.