tekstowo.pl

Antonina Krzysztoń - Przy sadzeniu róż

Tekst piosenki:


Sadźmy, przyjacielu róże!

Długo jeszcze, długo światu

Szumieć będą śnieżne burze,

Sadźmy je przyszłemu latu!


My wygnańcy stron rodzinnych, Może już nie ujrzymy kwiatu,

A więc sadzimy je dla innych,

Szczęśliwemu sadźmy światu!


Jakże los nasz piękny, wzniosły!

Gdzie idziemy - same głogi;

gdzieśmy przeszli - róże wzrosły;

Więc nie schodźmy z naszej drogi!


Idźmy, szepcemy! Gdy to znuży,

Świat wiecznego wypocznienia

Da na milszy kwiat róży

Łzy wdzięczności i wspomnienia