tekstowo.pl

Andrzej Brzeski - Było sobie życie

Tłumaczenie:


Life, life, life, life,
Life, life, life, life.

Beautiful gift of life
He wakes up in us like a spring dawn,
As the boat rocks in the waves,
It carries the heart rhythm.
If you want to know the secrets,
What depths can be hidden,
Discover life with us!
Life continues to teach us how to live.

Life, life, life, life,
Life, life, life, life.

A great miracle of life
It is like a song, which has a chorus.
The color tones and notes
Harmonious choir knows well.
A band so great
A touch too small to be worth.
Discover life with us!
Life continues to teach us how to live.

Life, life, life, life,
Life, life, life, life.

Life takes many years,
But today you do not know anything about him.
Discover the world with us!
Life continues to teach us how to live.

Tekst piosenki:


Życie, życie, życie, życie,
Życie, życie, życie, życie.

Życia piękny dar
Budzi się w nas jak wiosenny świt,
Buja jak łódkę wśród fal,
Niesie go serca rytm.
Jeśli poznać chcesz tajemnice,
Co w głębinach mogą się kryć,
Odkryj z nami życie!
Życie wciąż uczy nas jak żyć.

Życie, życie, życie, życie,
Życie, życie, życie, życie.

Życia wielki cud
Jest jak piosenka, co refren ma.
Barwę dźwięków i nut
Zgrany chór dobrze zna.
A w zespole tak znakomitym
Małą nutką też warto być.
Odkryj z nami życie!
Życie wciąż uczy nas jak żyć.

Życie, życie, życie, życie,
Życie, życie, życie, życie.

Życie trwa od lat,
Lecz jeszcze dziś nie wiesz o nim nic.
Odkryj z nami ten świat!
Życie wciąż uczy nas jak żyć.