tekstowo.pl

Amy Holland - She's on Fire

Tłumaczenie:


Nie pomyl się przez pierwsze wrażenie
uważaj na tę niewinną istotę
(Ooh! Aah!)Ona nie jest taka jak się wydaje
(Ooh! Aah!)nie czekaj na nią w snach
Powodem wyzwolenia się jej od dziecka jest fakt
że kobiety są dzikie
Bardzo dzikie

Refren

Ona jest w ogniu
i się spala w nocy w prędkości światła
Ona jest w ogniu
bije ciepło spod jej stóp
Ona jest w ogniu
I nazwa gry to paliwo jej płomienia
Ona jest w ogniu, pożar, ogień, pożar


Zatem taniec z niebezpieczeństwem jest Twoją decyzją ?
ale zrozum ona nie jest taka jak wyobrażenie o niej
(Ooh! Aah!)Teraz ostrzegam Ciebie
(Ooh! Aah!)Czy na pewno tego chcesz ?
Bo ona może zabrać Twoje serce i dziecko*
a kobieta są dzikie
bardzo dzikie

Ona jest w ogniu i się pali

*dziecko nie dosłownie, chodzi o wewnętrzną radość

Tekst piosenki:


Don't be mistaken by the first impression
And watch out for that innocent expression
(Ooh! Aah!) She's not what she seems
(Ooh! Aah!) Don't wait in her dreams
Cause when she breaks away from the child
And the woman is wild
So Wild

Refren:
She's on Fire
And she burns through the night at the speed of light
She's on Fire
With the heat of the beat right beneath her feet
She's on Fire
And the name of the game is to fuel her flame
She's on Fire, fire, fire, fire, fire

And so the dance with danger's your decision?
But understand she's not quite like her vision
(Ooh! Aah!) I'm warning you now
(Ooh! Aah!) You Sure you know how?
Cause she can take your heart and the child
and the woman is wild
so wild

She's on Fire ... And she's burning