tekstowo.pl

Aly & Fila - Shine feat. Roxanne Emery

Tłumaczenie:


Oni przeszli samotną drogę,
Sama to przeszłam
Widziałam świat, padłam na kolana
I to jestem ja, jestem na zawsze wolna

I jest tutaj góra na którą musimy się wspiąć*,
Marzenie o dniu w którym nauczymy się lśnić
Mimo bólu, który zostawiłyśmy w tyle
Marzenie o dniu w którym nauczymy się lśnić
I ja będę twoja, a ty mój,
Żyjąc w świecie w którym nie istnieje czas.

I jest tutaj góra na którą musimy się wspiąć,
Marzenie o dniu w którym nauczymy się lśnić
Nauczymy się lśnić.

Osiągnęliśmy szczyt,
Nauczyliśmy się, jak latać
Widzimy, że świat zaczyna wierzyć
Teraz jest teraz, nie odejdziemy.

I jest tutaj góra na którą musimy się wspiąć,
Marzenie o dniu w którym nauczymy się lśnić
Mimo bólu który zostawiłyśmy w tyle
Marzenie o dniu w którym nauczymy się lśnić
I ja będę twoja, a ty mój,
Żyjąc w świecie w którym nie istnieje czas.

I jest tutaj góra na którą musimy się wspiąć,
Marzenie o dniu w którym nauczymy się lśnić
Nauczymy się lśnić.

* autorce tekstu chodzi tutaj o dążenie do wyznaczonego celu

Tekst piosenki:


They Have Walked a lonely road,
Walked it on, on my own
I've seen the world, fall to it's knees
And this is me, I, m forever free

And there is a mountain we must climb,
Dream about the day we learn to shine
Though the pain we leave behind
Dream about the day we learn to shine
And I'll be yours, and you'll be mine,
Living in the world where there's no time

There is a mountain we must climb,
Dream about the day we learn to shine
Learn to Shine

We have climbed the mountain's height,
Taught ourselves, how to fly,
We see the world start to believe,
And this is now, we will never leave

And there is a mountain we must climb,
Dream about the day we learn to shine
Though the pain we leave behind
Dream about the day we learn to shine
And I'll be yours and you'll be mine,
Living in the world where there's no time

There is a mountain we must climb,
Dream about the day we learn to shine
Learn to Shine